Genetyka 'nagości'

Dostępny jest już test DNA czy dany osobnik jest genetycznie nagi


Brak włosa u bezwłosych psów (z wyjątkiem nagich amerykańskich terierów - american hairless terrier) jest wynikiem niekompletnej dominującej mutacji, która jest letalna u homozygot.

Dr. O'Brien z zespołem odkrył gen 'nagości' u chińskich grzywaczy w chromosomie 17 przy okazji prowadzenia badań nad neurologiczną chorobą tzw. PNA (PNA - Progressive Neuronal Abiotrophy) (źródło str.41)

Nazwa letalny pochodzi od łacińskiego letalis - śmiertelny. Letalnymi nazywamy geny lub genotypy, które powodują niezdolność do życiai śmierć osobnika przed osiągnięciem przez niego dojrzałości płciowej. Geny śmiercionośne powstają w wyniku mutacji (genu lub chromosomu) uniemożliwiających prawidłowy rozwój nosiciela, wskutek braku u niego zdolności do syntezy jednego bądź więcej podstawowych enzymów. Kiedy można powiedzieć, że dany gen jest letalny? Niektóre geny wpływają na fenotyp psa, zmniejszając jego szanse przeżycia. Geny mogą współdziałać i wywołać śmierć zaraz po zapłodnieniu. Inne mogą zapobiegać dalszemu rozwojowi już na etapie blasty (mikroskopijnej kulki komórek). Jeszcze inne mogą nie ujawniać się dopóki embrion nie ukształtuje się w pełni.. Wiele letalnych genów powoduje śmierć zaraz po urodzeniu, ponieważ zapobiegają one normalnemu funkcjonowaniu płuc, nerek lub serca.

Nagi pies Hrhr - przeżywa

Każdy nagi grzywacz jest nosicielem dominującego, letalnego genu 'braku owłosienia' (Hr) oraz genu 'normalnego typu owłosienia' (hr). Gen (Hr) jest dominujący nad genem (hr) i w postaci homozygoty (HrHr) powoduje śmierć płodu. Genotyp nagiego psa jest następujący: (Hrhr).
Rys.© Katarzyna Zienkiewicz

Hrhr

Nagi pies HrHr - ginie

Szczeniaki honozygotyczne pod względem genu 'braku owłosienia' (Hr) o genotypie (HrHr) nie rodzą się. Zamierają w łonie matki i są resorbowane przez jej organizm.

Rys.© Katarzyna Zienkiewicz

HrHr

Powder Puff - przeżywa

Poowder puffy nie mają genu nagości (Hr), mają jedynie parę genów 'normalnego owłosienia' (hr), ich genotyp wygląda następująco: (hrhr). Taka kombinacja w żaden sposób nie jest letalna.

Rys.© Katarzyna Zienkiewicz

hrhr

Krzyżówki:

Krzyżówka: nagi Hrhr x nagi Hrhr

Rys.© Katarzyna Zienkiewicz

 Krzyżówka dwóch nagich psów (HrHr) x (HrHr) może teoretycznie skutkować w następującej kombinacji:

1 (HrHr) (25%) - homozygotyczny nagi pies - ginie;
2 (Hrhr)  (50%) - heterozygotyczne nagie psy - przeżywają;
1 (hrhr)   (25%) - homozygotyczny pies o normalnym typie owłosienia - przeżywa.
Jednak w praktyce takie połączenie może dać same owłosione bądź nagie szczenięta lub ich dowolną kombinację.

Krzyżówka: nagi Hrhr x powder puff hrhr

Rys.© Katarzyna Zienkiewicz

Krzyżówka nagiego psa z powder puffem teoretycznie daje następujący wynik:

2 (Hrhr)  (50%) - heterozygotyczne nagie psy - przeżywają;
2 (hrhr)   (50%) - homozygotyczne psy o normalnym typie owłosienia - przeżywają.
Jednak w praktyce takie połączenie może dać same owłosione bądź nagie szczenięta lub ich dowolną kombinację.

Krzyżówka: powder puff hrhr x powder puff hrhr

Rys.© Katarzyna Zienkiewicz

Krzyżówka dwóch powder puffów daje wynik:

4 (hrhr)   (100%) - homozygotyczne psy o normalnym typie owłosienia - przeżywają.

Podsumowanie:

x nagi (Hrhr) powder puff (hrhr)
nagi (Hrhr) 1 nagi (HrHr) - ginie

2 nagie (Hrhr)

1 powder puff (hrhr)

2 nagie (Hrhr)

2 powder puffy (hrhr)

powder puff (hrhr)  

2 nagie (Hrhr)

2 powder puffy (hrhr)

 

4 powder puffy (hrhr)

Opracowała: Katarzyna Zienkiewicz


Kalkulator współczynnika inbredu

http://www.czerwonytrop.com/inb/index.php?full=ok&lng=pl 


Testy/badania genetyczne...

 

Dostępny jest już test DNA czy dany osobnik jest genetycznie nagi


Więcej...

Grupa europejskich naukowców której przewodniczył Tosso Leeb z Uniwersytetu w Bernie, w Szwajcarii przez lata szukała genetycznych korzeni braku owłosienia oraz braków w uzębieniu u chińskich grzywaczy.

Ostatnie badania odkryły mutację odpowiedzialną za brak włosa - jest to 7 literowy fragment kodu genetycznego nazwany FOXI3 który znajduje się na chromosomie 17. Analiza próbek DNA pobranych od 140 nagich psów (Xolo, nagich peruwiańczyków i chińskich grzywaczy) oraz 87 owłosionych psów potwierdziło, że każdy owłosiony pies poddany badaniom nie miał tej mutacji i każdy bezwłosy pies posiadał jedną kopię w/w mutacji. Nie udało się odnaleźć naukowcom psa o dwóch kopiach tej mutacji.

Wyodrębnienie mutacji (FOXI3) odpowiedzialnej za to czy pies jest 'genetycznie' nagi czy owłosiony daje możliwość jednoznacznego sprawdzenia w przypadku braku pewności czy dany egzemplarz rasy (np. chiński grzywacz) jest rzeczywiście nagi czy owłosiony. Badanie genetyczne nie pozostawia cienia wątpliwości.

Obecnie prowadzone są badania nad genami odpowiedzialnymi za typ (ekspresję) owłosienia psów nagich (czy to będą psy prawdziwie łyse - "true hairless", czy średnio owłosione - "moderate hairy hairless" - czy psy bardzo mocno owłosione - "hairy hairless"). Np. dlaczego w miocie po dwóch prawdziwie łysych psach nadal rodzą się psy ekstremalnie owłosione.

Theresa-Bernadette Mausberg z Uniwersytetu w Bernie potrzebuje próbek krwi do swoich badań. Poniżej są dane kontaktowe.

Theresa-Bernadette Mausberg
Vetsuisse Fakultät Universität Bern
Institut für Genetik
Bremgartenstr. 109a
3001 Bern
Tel +41 (0) 31 631 2322 Fax +41 (0) 31 631 2640

theresa.mausberg@itz.unibe.ch

http://www.genetics.unibe.ch/content/e2353/e2814/index_eng.html


'Furnished Coat' & test genetyczny

Mutacja odpowiedzialna za 'długi' ('furnished') czy 'gładki' ('satin') rodzaj włosa u psów została oznaczona w genie RSPO2. Długi rodzaj włosa odnosi się do dłuższej sierści w rejonie kufy i obserwowany jest u wszystkich długowłosych ras psów.  To odkrycie jest rezultatem obszernego rozległego wysiłku badaczy na wielu uniwersytetach oraz z instytutu naukowo-badawczego 'National Human Genome Research Institute' (NIH). Praca naukowa została opublikowana pod redakcją Cadieu  w magazynie Science (www.sciencexpress.org/27August 2009/Page2/10.1126/science.1177808).
Obecnie dostępny jest genetyczny test, oferowany przez amerykańskie laboratorium (VetGen), oparty na powyższej pracy. http://www.vetgen.com/canine-furnished-coat.html

Opisywana mutacja (odpowiedzialna za występowanie długiego owłosienia na całym ciele) jest dominująca, dlatego w rasach psów gdzie długość i typ owłosienia może być zmienny, psy które są długowłose mogą być nosicielami genu odpowiedzialnego za występowanie gładkiej odmiany owłosienia (zwanej z ang. 'satin' lub 'unfurnished' - polegającej na występowaniu gładkiego owłosienia m.in. na kufie, nogach) .
przykład gładkowłosego chińskiego grzywacza - ff unfurnished (satin) przykład grzywacza o pożądanej, długowłosej szacie - FF furnished

BIBLIOGRAFIA:

1. T. Kaleta, K. Fiszdon; Wybrane zagadnienia z genetyki i zachowania się psów; Wydawnictwo SGGW,; Warszawa 1999;

2. B. Nowicki, B. Kosowska; Genetyka i podstawy hodowli zwierząt; PWRiL; Warszawa 1995;

3. J. Rachunas; A New Owner's Guide to Chinese cresteds; T.F.H. Publications, Inc.;

4. T. Spaltenstein; Azjatyckie psy ozdobne; Egros; Warszawa 1993.

5. http://www.czerwonytrop.com/ 

6. http://www.koirangeenit.fi/dmdocuments/Hairlessarticle.pdf

7. http://www.aaas.org/news/releases/2008/0911hairless_dog.shtml

8. http://generalmedicine.suite101.com/article.cfm/the_genetic_mutation_that_causes_hairless_dogs

9. http://www.genetics.unibe.ch/content/e2353/e2814/index_eng.html

Address correspondence to D. O'Brien: University of Missouri, 379 East Campus Drive, Columbia, MO 65211; Department of Veterinary Pathobiology, or e-mail: obriend@missouri.edu.

Webmaster

Home Copyright © 2004- Katarzyna Zienkiewicz - Rosa Thea Kennel